Nākotnes medicīnas hakatons

LU CFI un LIAA rīko Nākotnes medicīnas hakatonu

Mēs aicinām jūs piedalīties Nākotnes medicīnas tehnoloģiju hakatonā, kas notiks no 2019. gada 8. līdz 10. novembrim LU CFI.

Hakatona laikā tiks meklēti novatoriski risinājumi ar pielietojumu medicīnā, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā vai biotehnoloģijā.

Hackaton organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūtu. 

Trīs dienu laikā dalībnieki veidos starpnozaru komandas, izstrādās idejas ar starptautiskas mentoringa komandas atbalstu un pasākuma beigās prezentēs idejas žūrijai, investoriem, zinātniekiem un ieinteresētajām personām. 

Mēs aicinām dalībniekus ar idejām jau ļoti agrīnā stadijā, kā arī tos, kuriem jau ir prototips. 

Mēs gaidīsim arī jūs, ja esat no esoša uzņēmuma un jums ir gatavais produkts, bet jums tas ir jājaunina ar augstāku tehnoloģiju. 

Mēs atzinīgi vērtējam idejas, kas saistītas ar medicīnu, biotehnoloģiju vai cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet jo īpaši no šādām jomām:

  • Personalizētā un precīzā medicīna
  • Biomarķieri onkoloģijā, infekcijas slimības un profilaktiskajā medicīnā
  • Šūnu izpēte dažādās vidēs
  • Biosensori, laboratorijas mikroshēmā, uz mikroshēmas esoši instrumenti
  • Diagnostikas aprīkojums
  • IT risinājumi personalizētai medicīnai

Tiem, kam ir vēl nevienai idejai vēl nebūs iespējas pievienoties kādai no komandām ar savām zināšanām 

(medicīna, farmācija, fizika, bioloģija, materiālu zinātne, ķīmija, biznesa attīstība, dizains, inženierzinātnes, programmēšana, mārketings utt.) 

Pievienojieties un jūs tiksities plašu interesantu cilvēku loku, jūs varēsit dzirdēt iedvesmojošas idejas, iesaistīties diskusijās un piedalīties radošajā procesā.

Šis hakatons pulcēs novatorisko rītdienas medicīnas nozaru biznesa ekosistēma, kas piedāvā aizraujošu trīs dienu programmu.

Informācija par norisi un saite uz reģistrāciju:

https://ej.uz/futuremedicine