LU Cietvielu fizikas institūta attīstības stratēģija balstās uz:

 • zinātnisko pieredzi, izpildāmā darba kvalitāti un inovatīvu starpdisciplināru domāšanu;
 • starptautisko sadarbību;
 • dialogu ar sabiedrību un ētikas principiem;
 • talantīgas jaunatnes piesaisti zinātnieka karjerai.

LU Cietvielu fizikas institūtā tiek attīstīti četri pamatvirzieni, kas ietver šādas galvenās tēmas:

1. Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai:

 • materiāli gaismas izstarotājiem (emiteriem)
 • materiāli sensoriem
 • materiāli fotonikas ierīcēm informācijas un komunikācijas tehnoloģijās
 • fotonikas un mikroelektronikas ierīču prototipēšana

2. Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika:

 • nanomateriāli un nanostruktūras
 • nanokeramika un polimēru nanokompozīti
 • segnetoelektriskās keramikas materiāli
 • materiāli baterijām
 • materiāli ūdeņraža iegūšanai un uzglabāšanai
 • materiāli termoelektriskām ierīcēm

3. Plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas:

 • PVD, HIPMS, CVD un PLD plāno kārtiņu pārklājumu uznešanas tehnoloģijas
 • Organiskās un neorganiskās slapjās izsmidzināšanas tehnoloģijas

4. Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi:

 • teorētiskā materiālu zinātne
 • rentgenstaru absorbcijas spektrometrija
 • optiskā spektrometrija
 • mikroskopijas un strukturālās metodes
 • metāla testēšanas laboratorija

Vairāk informācijas: LU Cietvielu fizikas institūta darbības stratēģija 2017. - 2026. gadam