Galvenie pētniecības virzieni

LU Cietvielu fizikas institūta attīstības stratēģija balstās:
 • uz zinātnisko pieredzi, izpildāmā darba kvalitāti un inovatīvu starpdisciplināru domāšanu;
 • uz starptautisko sadarbību;
 • uz dialogu ar sabiedrību un ētikas principiem;
 • uz talantīgas jaunatnes piesaisti zinātnieka karjerai.
LU Cietvielu fizikas institūtā tiek attīstīti četri pamatvirzieni, kas ietver šādas galvenās tēmas: 1. Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai:
 • materiāli gaismas izstarotājiem (emiteriem)
 • materiāli sensoriem
 • materiāli fotonikas ierīcēm informācijas un komunikācijas tehnoloģijās
 • fotonikas un mikroelektronikas ierīču prototipēšana
2. Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika:
 • nanomateriāli un nanostruktūras
 • nanokeramika un polimēru nanokompozīti
 • segnetoelektriskās keramikas materiāli
 • materiāli baterijām
 • materiāli ūdeņraža iegūšanai un uzglabāšanai
 • materiāli termoelektriskām ierīcēm
3. Plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas:
 • PVD, HIPMS, CVD un PLD plāno kārtiņu pārklājumu uznešanas tehnoloģijas
 • Organiskās un neorganiskās slapjās izsmidzināšanas tehnoloģijas
4. Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi:
 • teorētiskā materiālu zinātne
 • rentgenstaru absorbcijas spektrometrija
 • optiskā spektrometrija
 • mikroskopijas un strukturālās metodes
 • metāla testēšanas laboratorija
Vairāk informācijas: LU Cietvielu fizikas institūta darbības stratēģija 2017. - 2026. gadam