Iepirkums LU CFI 2018/47/ERAF

Ķīmiskās laboratorijas pamata aprīkojuma piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss “Ķīmiskās laboratorijas pamata aprīkojuma piegāde“ Id.nr. LU CFI 2018/47/ERAF

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Ķīmiskās laboratorijas pamata aprīkojums, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

 

1. daļa: Laboratorijas mēbeles

 

CPV kods: 39180000-7 Laboratorijas mēbeles. 

 

2. daļa: Velkmes skapji 

 

CPV kods: 39141500-7 - Velkmes skapji   

EUR 110 000 28.12.2018.

05.03.2019. pl.11:00

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

“Labochema Latvija” SIA;
“Saint-Tech” SIA

par 1.daļu SIA “Saint-Tech”; 2.daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta par 1.daļu 11.04.2019.; par 2.daļu 08.03.2019. 3 mēneši EUR - 49820,00 EUR bez PVN

Kontaktpersona:

Guntars Vaivars e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.2 TS 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

22.01.2019. atbildes uz piegādātāju 18.01.2019. jautājumiem 

Nolikums ar grozījumiem (grozīts 22.01.2019.) 

Pielikums Nr.2 (grozīts 22.01.2019.) 

Pielikums Nr.3 (grozīts 22.01.2019.) 

Pielikums Nr.4 (grozīts 22.01.2019.) 

Pasūtītāja 08.02.2019. atbildes uz piegādātāja 01.02.2019. jautājumiem 

Nolikums ar grozījumiem (grozīts 08.02.2019.)

Pielikums Nr.2 (grozīts 08.02.2019.) 

Noslēguma ziņojums 

Līgums

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use. In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!! More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE& Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv). The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/