Iepirkums LU CFI 2018/35/ERAF

Impulsu lāzera nogulsnēšanas (PLD) iekārtas piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Impulsu lāzera nogulsnēšanas (PLD) iekārtas piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/35/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novemba rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Impulsu lāzera nogulsnēšanas (PLD) iekārtas piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

 

400000 30.09.2018. pēc grozījumiem 08.11.2019. plkst.11:00
 Elektronisko iepirkumu sistēmā
"Armgate" SIA
Twente Solid State Technology B.V.
Twente Solid State Technology B.V. 11.03.2019. 7 mēneši 388898

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna tālr. 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Boriss Poļakovs e-pasts: boris@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Piegādātāja 09.11.2018. uzdotie jautājumi un Pasūtītāja 14.11.2018. atbildes 

Iepirkuma nolikums (grozīts 14.11.2018.) 

Pielikums Nr.1 (grozīts 14.11.2018. 

Pielikums Nr.2 (grozīts 14.11.2018. 

Iepirkuma nolikums (grozīts 14.12.2018.)  (Veikti precizējumi nolikuma 3.3.punktā)

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use.

In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!!

More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&

Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13754