Iepirkums LU CFI 2018/10

Institūta mājas lapas izstrāde sadarbībai ar industriju

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Institūta mājas lapas izstrāde sadarbībai ar industriju", id.nr. LU CFI 2018/10. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Institūta mājas lapas izstrāde sadarbībai ar industriju 24000.00 28.02.2018.

12.03.2018.
plkst.11:00

6 piedāvājumi no pretendentiem:
SIA “CUBE aģentūra” Reģ. Nr. 44103066717
SIA “Graftik.lv” Reģ. Nr. 40103690883
SIA “NTC data” Reģ. Nr. 40203012428
SIA “sem.lv” Reģ. Nr. 40103591746
SIA “CatchSmart” Reģ. Nr. 40103771258
SIA “BRIGHT” Reģ. Nr. 40103376938
SIA “BRIGHT” 11.05.2018. Līguma izpildes termiņš: 34 (trīsdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. 23 310.00 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72413000-8 Globālā tīmekļa WWW lapu projektēšanas pakalpojumi.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ilona Heinrihsone (vispārīgi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Andris Ozoliņš (tehniskās specifikācija), e-pasts: andris.ozolins@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29207993

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Pielikums Nr.5 

Pielikums Nr.6 

Noslēguma ziņojums 

Līgums