IEPIRKUMS LU CFI 2019/4/ERAF

Izostatiskās presēšanas iekārtas piegāde

ERAF projekts nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Izostatiskās presēšanas iekārtas piegāde ”, id. nr. LU CFI 2019/4/ERAF.

Open tender “Supply of the isostatic hot press ”, ID no LU CFI 2019/4/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.03.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Deadline for submitting a bid: March 25, 2019 until 11:00 AM (in the Electronic Procurement System*)

15.02.2019. veiktas izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībā nr.2.12.

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai varat tos lejuplādēt šeit:

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier or you can download them here:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Pielikums Nr.2 (precizēts 15.02.2019.) 

Piegādātāja jautājumi un Pasūtītāja atbildes par iepirkuma nr. LU CFI 2019/4/ERAF 

Iepirkuma nolikums (grozīts 01.03.2019.) 

Pielikums Nr.2 (precizēts 01.03.2019.) 

Noslēguma ziņojums ​​​​​​​

Līgums ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use. In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!! More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&. Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).