Iepirkums LU CFI 2018/5/ERAF

Rentgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Rentgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju", id.nr. LU CFI 2018/5/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Rentgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām. 250000 02.02.2018. līdz 20.03.2018. plkst. 11:00  3: ADOS-tech UAB; Manospektra UAB; Nano Vita UAB Manospektra UAB 18.06.2018. 8 mēneši 239900 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Aleksejs Kuzmins (tehniskās specifikācija), e-pasts: a.kuzmin@cfi.lu.lv, tālr. nr. 67251691

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Translation of Tender Regulations 

Noslēguma ziņojums 

The video guideline for submitting a bid in E-procurement system: http://paligs.eis.gov.lv/suppliers/

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.marts (pl.11:00)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektroniskajā iepirkumu sistēmas (EIS) E-konkursu apakšsistēmā, ko administrē Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra (VRAA).
Lūdzam ņemt vērā: lai iesniegtu piedāvājumus EIS, nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Informācija par reģistrāciju EIS pieejama VRAA vai EIS mājas lapā: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE  

Deadline for submission of bids: March 20, 2018 (until 11:00 AM)
Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (SRDA).
Please note: in order to submit the bid in EPS, prior registration is necesary. Information about reģistration to EIS available in SRDA or EPS webpage:https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE& 
Unfortunately english version not available yet, therefore please in case you need ant assistance, please contact SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv)
Please note that the institute is not responsible for registration and use of this EPS, but is obliged to organise procurements in it.