Iepirkums LU CFI 2018/37/ERAF

Potenciostata/galvanostata piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Potenciostata/galvanostata piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/37/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novemba rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Potenciostata/galvanostata piegāde piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 31712100-1 Mikroelektronikas ierīces un aparāti

 

95000 EUR 01.10.2018.

Pēc grozījumiem  20.11.2018. plkst.11:00 

 Elektronisko iepirkumu sistēmā

SIA "FANEKS" SIA "FANEKS" 17.12.2018. 6 mēneši 48 792.00 EUR

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna tālr. 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Jānis Kleperis, e-pasts: janis.kleperis@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Iepirkuma nolikums (grozīts 26.10.2018.) 

Pielikums Nr.1 (grozīts 26.10.2018.) 

Pielikums Nr.2 (grozīts 26.10.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use.

In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!!

More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&

Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13795