Iepirkums LU CFI 2018/26/ERAF

Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārta un to komponenšu piegāde, uzstādīšana

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārta un to komponenšu piegāde, uzstādīšana", id.nr. LU CFI 2018/26/ERAF. 

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Dejonizētā ūdens apgādes sistēmas tehnoloģiskā iekārta un to komponenšu piegāde, uzstādīšana  saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42912300-5  Ierīces un aparāti ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai

 

45000 16.08.2018. līdz 10.07.2018. pl.11:00 (Elektroniskās iepirkuma sistēmas E-konkursu apakšsistēmā) iesniegti 2 piedāvājumi:
“Biotecha Latvia” SIA
“FILTER” SIA
“Biotecha Latvia” SIA 31.07.2018. 2 mēneši 93580.00 EUR

Kontaktpersona:

iepirkuma nolikuma jautājumos: Ilona Heinrihsone, e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

par tehniskajām prasībām: Valdis Korsaks,  e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

1. pielikums 

2. pielikums 

3. pielikums 

4. pielikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums