IEPIRKUMS LU CFI 2020/2/ERAF

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Augstas izšķirtspējas skenējošais elektronu un jonu kūļa mikroskops (SEM/FIB)”

ID. Nr. LU CFI 2020/2/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32609 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Līgums 

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums