IEPIRKUMS LU CFI 2020/43/ERAF

Projekti: Nr. lzp-2020/2-0238 “Laika un polarizācijas atkarīgas Kerra spektroskopijas pilnveidošana”

PIL 9.panta iepirkums: Optomehāniskās komponentes projekta Nr. lzp-2020/2-0238 īstenošanai

ID. Nr. LU CFI 2020/43/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.12.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48353

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums ​​​​​​​