IEPIRKUMS LU CFI 2020/28/ERAF

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss: ”Gāzu sorbcijas analizatora funkciju paplašināšana”

ID. Nr. LU CFI 2020/28/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.08.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami EIS pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1.daļa 

Līgums 2.daļa 

Līguma grozījumi 22.12.2020.