IEPIRKUMS LU CFI 2020/21/ERAF

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Adaptīvās FT infrasarkanā spektrometra Bruker Vertex80v modernizācija”

ID. Nr. LU CFI 2020/21/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2.1 

Pielikums Nr.2.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1.daļa 

Līgums 2.daļa ​​​​​​​​​​​​​​