Iepirkums LU CFI 2018/27

Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabošana

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv  

"Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabošana", id.nr. LU CFI 2018/27

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Tīrā sausā gaisa sistēmas uzlabošana Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 04.06.2018. 29.06.2018. plkst.11:00 SIA “Ottensten Latvia” reģ.nr.40003237204
SIA “FONONS” reģ.Nr. 40003137824
SIA "Nemestok" reģ. Nr.40103526680
SIA “Ottensten Latvia” 31.07.2018. 45 kalendārās dienas 21476.77

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42123000-7 – Kompresori.

Papildus CPV kods: 51134000-0 kompresoru uzstādīšanas pakalpojumi.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ilona Heinrihsone, e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Valdis Korsaks (tehniskās specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26437272

Iepirkuma nolikums 

Tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma 

Rasējums Nr.1 

Rasējums Nr.1

Rasējums Nr.2 

Rasējums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums