Iepirkums LU CFI 2018/20/ERAF

Laboratorijas iekārtu elektromehānisko īpašību pētīšanai un dielektrisko mērījumu veikšanai piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Laboratorijas iekārtu elektromehānisko īpašību pētīšanai un dielektrisko mērījumu veikšanai piegāde.", id.Nr. LU CFI 2018/20/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Laboratorijas iekārtu elektromehānisko īpašību pētīšanai un dielektrisko mērījumu veikšanai piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām:

  

1.daļa “Laboratorijas iekārtas elektromehānisko īpašību pētīšanai”.

  

2.daļa “Laboratorijas iekārtas dielektrisko mērījumu veikšanai”.

  

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

Papildus CPV kods: 31600000-2 (Elektriskās iekārtas un aparāti).

 

76000 30.05.2018. līdz 22.06.2017. plkst.11:00 SIA "Transfor" reģ.Nr.40003236904
SIA “J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” reģ. Nr. 40003347580
par 1.daļu SIA "Transfor" reģ.Nr.40003236904
par 2. daļu SIA "Transfor" reģ.Nr.40003236904
31.07.2018. 3 mēnešu laikā  skatīt noslēguma ziņojumu

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Māris Kundziņš (tehniskā specifikācija) maris.kundzins@cfi.lu.lv; tālrunis +371 29430507

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums Nr. 1 

Līgums Nr.2