Valsts pētījumu programmas Nr. 2 „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem - IMIS” rezultātu publiskā izskatīšana un apspriede

2010. gada 7. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 2.stāva zālē, Rīgā, Ķengaraga ielā 8 IMIS zinātniskā atskaite  Programmā:

Andris Šternbergs

Ievads

10 min

Linards Skuja

1.projekta „Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai, un to efektīviem pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs” 1. posma rezultāti

20 min

Modris Greitāns

2.projekta „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” 1. posma rezultāti

20 min

Jānis Zicāns

3.projekta „Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs” 1. posma rezultāti

20 min

Līga Bērziņa-Cimdiņa

4.projekta „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” 1. posma rezultāti

20 min

Jānis Bārzdiņš

5.projekta „Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijām un modeļu transformācijām”, 1. posma rezultāti

20 min

Donāts Millers

6.1. projekta „Cirkonija dioksīda nanokristālu un nanostrukturētās keramikas luminiscences atkarība no skābekļa parciālā spiediena” 1. posma rezultāti

10 min

Juris Purāns

6.2. projekta „Funkcionālie materiāli rezistīvai pārslēgšanas atmiņai” 1. posma rezultāti

10 min

Jevgēnijs Barkanovs

6.2.projekta „Adaptīvo daudzfunkcionālo materiālu un struktūru dinamiskā modelēšana1. posma rezultāti

10 min

Andris Šternbergs

Programmas izpildes rezultāti (2010. gada 31. maijs – 31. decembris)

20 min

IZM Valsts pētījumu programmu uzraudzības grupa,

A.Šternbergs,

visi projektu vadītāji,

rūpniecības pārstāvji

Paneļdiskusija par programmas izpildes gaitu, rezultātiem 2010.gadā un programmas galvenajiem sasniegumiem

20min

  Piedalās IZM Valsts pētījumu programmu uzraudzības grupa Preses relīze Laipni aicināti visi interesenti!