Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis:

Nanostrukturētu un makroizmēra neorganisku cietas vielas luminiscentu materiālu izpēte un jaunu sastāvu izveide enerģiju taupošiem gaismas avotiem.

Projekta specifiskais mērķis:

Pētīt makro- un nano-strukturētus nitrīdus un oksīdus AlN, Al2O3, YAG, ZnO un līdzīgus materiālus, lai iegūtu jaunas zināšanas par to spektrālām, elektriskām un mehāniskām īpašībām un izveidot jaunus materiālu sastāvus ar īpašībām, atbilstošām perspektīvu enerģiju taupošu gaismas avotu prasībām.