Projekta izpildītāji

Zinātniskie darbinieki ar doktora zinātnisko grādu

Nr.

Projekta zinātniskajā grupā iesaistītā persona

Pienākumi

1.

Zinātniskais vadītājs, Baiba Bērziņa, fiz.habil.dr.

Vadīt projekta izpildi, AlN un Al2O3 pētījumi

2.

Donāts Millers, fiz.habil.dr.

Projekta izpilde, YAG un ZnO materiāli

3.

Jānis Maniks, fiz.habil.dr.

Projekta izpilde, YAG un ZnO materiāli

4.

Jānis Bērziņš, fiz.habil.dr.

Projekta izpilde, AlN un Al2O3 materiāli

5.

Laima Trinklere, fiz.dr.

Projekta izpilde, AlN un Al2O3 materiāli

6.

Ilze Manika, fiz.dr.

Projekta izpilde, vielu meh. un elektriskā īpašības

7.

Māris Knite, fiz.habil.dr.

Nanokompozītu struktūras dizains

8.

Mārtiņš Balodis, fiz.habil.dr.

Rezultātu apstrāde un analīze

9.

Daina Riekstiņa. fiz.dr.

Pētījumi AlN un rezultātu analīze

10.

Tamāra Krasta, fiz.dr.

Rezultātu analīze un apstrāde

11.

Ļubova Simonova, fiz.dr.

Rezultātu analīze un apstrāde

12.

Olģerts Vēveris, ķīm.dr.

Paraugu sagatavošana

13.

Valērijs Bondarenko, fiz.habil.dr.

Rezultātu apstrāde

14.

Valdis Korsaks

Mērījumu veikšana

15. Krišjānis Šmits Mērījumu veikšana

Zinātnisko darbinieku ar doktora zinātnisko grādu īpatsvars no kopēja zinātnisko darbinieku kopskaita, procentos: 56

Zinātnes tehniskais personāls

Nr.

Projekta zinātniskajā grupā iesaistītā persona

Pienākumi

16.

Jana Grigorjeva

Mērījumu veikšana, apstrāde

17.

Jurģis Rikveilis

Mērījumu veikšana

18.

Georgijs Bakradze

Mērījumu veikšana

19.

Virgīnija Liepiņa

Mērījumu veikšana, apstrāde

20.

Rolands Grants

Mērījumu veikšana, apstrāde

21.

Roberts Kiršteins

Mērījumu veikšana, apstrāde

22.

Lāsma Puķina

Mērījumu veikšana, apstrāde

23.

Anastasija Jozepa

Mērījumu veikšana

24.

V. Steinbergs- inženieris

Aparatūras uzraudzība, mērījumu veikšana

Zinātnes tehniskā personāla īpatsvars no kopēja zinātnisko darbinieku kopskaita, procentos: 31