Aktivitātes

Pētījumi un darbs pie projekta ir sadalīti sekojošās aktivitātēs:

Nr.1. Projekta realizēšana.

Nr.2. AlN – baltās gaismas starotāja pamats, izstrāde un izpēte.

Nr.3. Al2O3 – baltās gaismas starotāja pats, izstrāde un izpēte.

Nr.4. Jaunu materiālu – salikto oksīdu pulveru YAO, BAM sagatavošana un luminiscento īpašību izpēte.

Nr.5. Keramiku sacepināšana no salikto oksīdu YAO, ZnO pulveriem un to luminiscento īpašību izpēte.

Nr.6. Uz mehanoaktivētu oksidēšanu balstīta metode ZnO pārklājumu sintēze.

Nr.7. Projektā izstrādāto materiālu (kristāli, keramikas, pārklājumi un kompozīti) mikromehānisko īpašību raksturojums.

Nr.8. Publicitāte.

Nr.9. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana.