LUCFI 2015/36/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/36/ERAF 
 
          
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” vajadzībām. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Konsultāciju pakalpojumi LU Cietvielu fizikas institūta stratēģijas izstrādei
CPV kods: 79410000-1

 

29.07.2015.

26.08.2015. 10:00

5

SIA „Pricewaterhouse Cooper”,
reģ.Nr.: LV40003142793,
Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010

03.09.2015.

ne vairāk kā 3 mēneši

29 600,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums ar 07.08.2015 grozījumiem un 20.08.2015. labojumiem:                                      Tehniskās specifikācijas pielikumi:    Pielikums 1    Pielikums 2  

Piegādātāja jautājumi 17.08.2015. un Komisijas atbildes 18.08.2015.                                                 Noslēgtais līgums

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/36/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

Personu apvienība SIA „Civitta Latvija”, reģ.Nr.: LV40103391513, Merķeļa iela 12-3, Rīga, LV-1050, Latvija un UAB „Civitta” reģ.Nr. 302477747, Gedimino pr. 27, LT-01104, Vilnius, Lietuva

29 775,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais.

2

SIA „Ernst & Young Baltic”,
reģ.Nr.: LV40003593454,
Muitas iela 1a, Rīga, LV-1010

29 300,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais.

3

SIA „Deloitte Latvia”,
reģ.Nr.: LV40003247787,
Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019

32 180,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais.

4

SIA „Fidea”,
reģ.Nr.: LV40003600120,
Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010

33 900,00

Piedāvājums neatbilst kvalifikācijas prasībām.