LUCFI 2015/23/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/23/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde:

1.daļa: Optiskās detaļas (1);

2.daļa: Optiskās detaļas (3);

3.daļa: Termodiodes.

Paredzamais līguma termiņš: 1 mēnesis.

CPV kods: 38000000-5.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

18.05.
2015.

01.06.
2015.
10:00

5

1.daļa: SIA „Faneks”, reģ.Nr. LV40002012606, Kalna 17-1, Rīga, LV-1003
2.daļa: SIA „Faneks”, reģ.Nr. LV40002012606, Kalna 17-1, Rīga, LV-1003
3.daļa: SIA „Labochema Latvija”, reģ.Nr. LV40003925979 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

04.06.2015.

 1 mēnesis

1.daļa: 7 258,00


2.daļa: 449,00

 

3.daļa: 990,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                                           Noslēgtie līgumi:   1.daļa:                        2.daļa:                             3.daļa:                       

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Daļa

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Faneks”

3

1 100,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Sentios”

1

2

3

10 270,00

500,00

1 300,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.
Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.
Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Derox”

1

10 896,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

SIA „Labochema Latvija”

2

450,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „Optek”

1

2

7 444,00

1 000,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.
Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.