LUCFI 2013/42/ESF

Iepirkuma LU CFI 2013/42/ESF rezultāti 

 

Lai izpildītu Publisko iepirkumu likuma jaunās redakcijas prasības iepirkumu komisija atcēla savu 29.01.2014. lēmumu par iepirkuma LUCFI 2013/42/ESF rezultātiem, vienotajā datu bāzē ieguva likumā noteikto informāciju par pretendentiem un 19.02.2014. pieņēma jaunu lēmumu par iepirkuma LUCFI 2013/42/ESF rezultātiem. Jaunais lēmums atšķiras no iepriekšējā tikai ar pieņemšanas datumu, konkursa rezultāti nemainījās.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0015/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/010 „Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Ķimikāliju piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 8 daļās:
1.daļa: Atomspēka mikroskopa (AFM) adatas un pamatnes;
2.daļa: TEM un SEM laboratorijas materiāli;
3.daļa: Ķimikālijas (1);
4.daļa: Ķimikālijas (2);
5.daļa: Magnetronu izputināšanas mērķi;
6.daļa: Laboratorijas materiāli;
7.daļa: Patērējamie materiāli krāsnīm;
8.daļa: Gāzes.
CPV kods: 38000000-5; 24000000-4

11.12. 2013.

15.01. 2014.
10:00

1

2

SIA „Derox”
reģ.Nr. LV40003979539
Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

19.02.2014.

8 mēneši

3 780,00

2

4

SIA „Interlux”,
reģ.Nr. LV40003793189
„Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

19.02.2014.

8 mēneši

1 991,65

3

4

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.02.2014.

8 mēneši

2 103,76

4

3

SIA „Fanex”
reģ.Nr. LV40002012606
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

19.02.2014.

8 mēneši

3 021,40

5

2

SIA „Interlux”
reģ.Nr. LV40003793189
„Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

19.02.2014.

8 mēneši

1 306,20

6

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.02.2014.

8 mēneši

256,93

7

0

Nav piedāvājumu

 

 

 

8

2

SIA “AGA”
reģ.Nr. LV40003068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

19.02.2014.

8 mēneši

192,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                Noslēgtie līgumi: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.  

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Enola”,
reģ.Nr. LV40103049886,
K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

3

4

2 333,40

3 291,50

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Labochema Latvija”, reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2

2 334,12

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Derox”,
reģ.Nr. LV40003979539, Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

2

8

2 473,00

210,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

SIA „Fanex”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

2

3

5

2 377,30

2 558,10

11 000,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „Interlux”,
reģ.Nr. LV40003793189, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

1

3

4

4 263,82

2 257,73

3 349,28

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.