LUCFI 2013/40/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/40/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.
Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 11.10.2013.
Iepirkums atbilst PIL 63.panta 4.daļas 1.punktam un tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2010/0245/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/114 "Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Līguma LU CFI 2011/17/ERAF „SiC nanopulvera un solārās kvalitātes silīcija paraugu izgatavošana pētniecības mērķiem” izpildei nepieciešamo papildu pakalpojumu iepirkums.
 Papildus nepieciešams izgatavot sekojoša daudzuma un sekojošas specifikācijas silīciju:
1) Silīcijs, attīrīts izmantojot karbotermisko attīrīšanas metodi, izmantojot vakuuma indukcijas krāsni. Daudzums: 3 kg.
2) Silīcijs attīrīts, izmantojot elektronu kūļa pārkausēšanas metodi, līdz solārā silīcija tīrības pakāpei. Daudzums: 28 kg.
Paraugiem jābūt izgatavotiem tajās pašas iekārtās, kur izgatavotas iepriekšējās Līguma No.2011/17 no 02.08.2011. paraugu partijas.
(Iepirkums Nr LUCFI 2011/17/ERAF. Poltavas kvarca stikla rūpnīcas līguma Nr. 14/2011.)
Pēdējās paraugu piegādes temiņš: 2013 gada 6.decembris.
Pakalpojumu kategorija: 8 - Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi
. (CPV kods: 73100000-3)

Poltavas kvarca stikla rūpnīca, jurid.adrese: Zavodskaya street 3, Poltava 36007, Ukraina, reģ.Nr.: ОКПО 32317141

21.11. 2013.

31.12. 2013.

9576,00 EUR = 6730,05 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Sākotnējā iepirkuma LU CFI 2011/17/ERAF nolikums:       

Pamatojums iepirkuma metodes izvēlei:      

21.11.2013. noslēgtās papildus vienošanās teksts: