LUCFI 2013/17/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/17/ERAF

 

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Elektrības sadales skapja magnētiskā starojuma lauka ekranēšanas ierīkošana, 1 gab.

Parametri

Pasūtītāja prasības

Skapja izmēri (dziļums x platums x augstums)

Skapis atrodas LU CFI ēkā, 129.telpā, ir daļēji iebūvēts sienā. Skapja ekranējamās (no sienas izvirzītās) daļas izmēri ir 20 x 40 x 60 cm.

Nodrošināmā ekranēšana

Vismaz 10 dB, visā 20 m2 telpā.

Ekranēšanas veids

Pasīvā ekranēšana

Dizaina prasības

Ekrānam jābūt kompaktam (montējams uz sadales skapja), krāsā, kas ir tuva sienas krāsai (gaiši pelēka).

Ekranēšanas kontrole

Izpildītājam jāveic magnētiskā lauka kontrolmērījumi vairākos telpas punktos (vismaz 8 pasūtītāja izvēlētos punktos) pirms un pēc ekranēšanas ierīkošanas.

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
12.kategorijas pakalpojums. CPV kods: 71330000-0

500 - 1000

03.07. 2013.

15.07.
2013.
10.00

1

 SIA „ Insalvo”, reģ.Nr. LV40003979473, adrese: Ainavas iela 2-52, Rīga, LV-1084

 12.08. 2013.

1 mēnesis

 899,99

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: