LU Cietvielu fizikas institūta 33. zinātniskā konference

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 33. zinātniskā konference (LU 75. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2017. gadā no 22. līdz 24. februārim.

Konferences programma:

Konferences programma

  

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata

  

Konferences foto:

Konferences foto var aplūkot un lejupielādēt šeit.

  

Konferences tematika:

  • Segnetoelektriskie materiāli
  • Optiskās īpašības un defekti materiālos
  • Fotonika un organiskie materiāli
  • Mērījumu tehnoloģijas, iekārtas un prototipi
  • Kodolfizika
  • Materiālu struktūra un nanomateriāli
  • Ūdeņraža materiāli un enerģētika
  • Teorija un modelēšana

Konferences pēdējā diena tiks veltīta VPP IMIS2 3. posma rezultātu apspriešanai.