IEPIRKUMS LU CFI 2020/9/ERAF

Projekts: LZP-2018/1-0289 "UZLABOTU UZ SIO2 BĀZES VEIDOTU MATERIĀLU ULTRAVIOLETAJAI UN LIELJAUDAS FOTONIKAI OPTISKĀS ĪPAŠĪBAS".

PIL 9.panta iepirkums: Pētniecības materiāli projektam nr. LZP-2018/1-0289

ID. Nr. LU CFI 2020/9/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.02.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33161

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2. 

Pielikums Nr.3. 

Pielikums Nr.4. 

Noslēguma ziņojums 

Līgums