IEPIRKUMS LU CFI 2020/6/ERAF

ERAF projekts “Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas", projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/073.

PIL 9.panta iepirkums: Pētniecības materiāli projektam "Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas"

ID. Nr. LU CFI 2020/6/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.02.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32887

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1.daļa 

Līgums 2.daļa 

Līgums 3.daļa 

Līgums 4.daļa