LU CFI 2020/1/ERAF

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm būvdarbi”

ID. Nr. LU CFI 2020/1/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32608 

Vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums ar pielikumiem 

Noslēguma ziņojums 

Līgums