LU CFI 2020/46/ERAF

Projekts: ERAF Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots  Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"

Atklāts konkurss: Laikā korelētu fotonu detekcijas sistēma nelineārās daudzfotonu spektroskopijas iekārtai

ID. Nr. LU CFI 2020/46/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.01.2021. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Nolikums pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums ​​​​​​​