IEPIRKUMS LU CFI 2020/42/ERAF

Projekts: ERAF Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”

PIL 9.panta iepirkums: Parauga temperatūras kontroles ierīces piegāde

ID. Nr. LU CFI 2020/42/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.12.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: 

vai varat tos lejuplādēt šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48382

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums ​​​​​​​