IEPIRKUMS LU CFI 2020/39/ERAF

Projekts: Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/480

PIL 9.panta iepirkums: Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu iegāde projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/480 īstenošanai

ID. Nr. LU CFI 2020/39/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.10.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46098 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums