IEPIRKUMS LU CFI 2020/30/ERAF

Projekti: ERAF Nr. 1.1.1.1/18/A/063 "Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti", ERAF Nr. KC-PI-2017/40  "Termoelektriskais starojuma sensors", LZP FLPP Nr. lzp-2019/1-0441 "Virsmas plazmonu rezonanses uzlabota gaismas pastiprināšana un modulēšana organiskajās plānās kārtiņās", LZP FLPP Nr. lzp-2019/1-0231  "Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei", Pēcdokoranturas (ERAF) projekts: Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 un Pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/177 "Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilāsgaismas OGID", LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0289.

PIL 9.panta iepirkums: Pētniecības materiālu iegāde vairāku LU CFI īstenoto projektu vajadzībām

ID. Nr. LU CFI 2020/30/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.08.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42781

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1.daļa 

Līgums 2.daļa 

Līgums 3.daļa 

Līgums 4.daļa 

Līgums 5.daļa ​​​​​​​