Iepirkums LU CFI 2018/7/ERAF - PĀRTRAUKTS

Bateriju testa stacijas piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Bateriju testa stacijas piegāde", id.nr. LU CFI 2018/7/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Lūdzam ņemiet vērā, ka iepirkuma dokumentācija būs pieejama dienā, kad paziņojums par līgumu tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja administrētajā Paziņojumu vadības sistēmā.

Please be informed that tender documents for the procurement will be available on the day, when announcement about procurement contract will be published in the Notification Management System administrated by the Procurement Monitoring Bureau.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Bateriju testa stacijas piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk - Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām. līdz 144 000 EUR bez PVN PVS publicēts 09.02.2018. 20.03.2018. pl.11:00   Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. 22.03.2018.     

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Gunārs Bajārs (tehniskās specifikācija), e-pasts: gunars.bajars@lu.lv, tālr. nr. +371 67187817

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums