Iepirkums LU CFI 2018/48/ERAF

Augstsprieguma barošanas bloka piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Augstsprieguma barošanas bloka piegāde", id.nr. LUCFI 2018/48/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projekta nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, ietvaros. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkums  “Augstsprieguma barošanas bloka piegāde" Id.nr. LU CFI 2018/48/ERAF

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Augstsprieguma barošanas bloks, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

 

CPV kodi: 31710000-6 Elektroniskās iekārtas, 38400000-9 - Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti, 38500000-0 - Pārbaudes un analīžu aparāti, 38900000-4 - Dažādi vērtējuma un pārbaudes instrumenti

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 27.12.2018.

25.01.2019.

pl.11:00 

SIA "Skailoks" SIA "Skailoks" 14.02.2019. 5 mēneši 8625.00

Kontaktpersona: Linards Skuja

Iepirkuma nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums