Iepirkums LU CFI 2018/46/ERAF

Augstas temperatūras tuneļkrāsns piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss “Augstas temperatūras tuneļkrāsns piegāde “ Id.nr. LU CFI 2018/46/ERAF

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Augstas temperatūras tuneļkrāsns, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

 

CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis. / Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

EUR 31 000 28.12.2018.

28.01.2019. pl.11:00

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

Iesniegto piedāvājumu skaits - "Armgate" SIA
"FANEKS" SIA
"Inospectra" UAB
"Labochema Latvija" SIA
"Mediq Latvija" SIA
"Saint-Tech" SIA
"Sentios" SIA
"Mediq Latvija" SIA 01.03.2019. 6 mēnešu laikā 36 552.00 EUR

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: skatīt nolikumā

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums ​​​​​​​​​​​​​​

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use. In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!! More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE& Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv). The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier