Iepirkums LU CFI 2018/43/ERAF

Prototipu komponentes

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Prototipu komponentes", id.nr. LUCFI 2018/43/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projektu: Nr. 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos", KC-PI-2018/1 "LATOLED" un KC-PI-2017/105 "Jaunas paaudzes viļņu fronts sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode",  vajadzībām. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Prototipu komponentes, kas nepieciešamas LU CFI projektu īstenošanai, atbilstoši Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām 

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Laboratorijas materiāli; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Prototipu komponentes - 1 ;

  

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Prototipu komponentes - 2;

 

Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Prototipu komponentes - Stacionārais laboratorijas datora komplekts  paralēlo aprēķinu veikšanai un signālu vadībai;

 

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Prototipu optiskās un optomehāniskās komponentes, to palīgmateriāli un palīgierīces;

 

Galvenais CPV kods: 31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli.

Papildus CPV Kodi: 38437000-7 - Laboratorijas pipetes un piederumi; 24315000-5 - Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas; 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 30230000-0 - Datoru iekārtas; 30214000-2 – Darbstacijas; 30231000-7 - Datoru ekrāni un vadības pultis; 30233100-2 - Datoru atmiņas ierīces; 33793000-5 - Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām; 38000000-5 - Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles); 42671100-1 - Laboratorijas instrumentu turētāji

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 10.12.2018. 21.12.2018. pl.11:00 SIA “Optek” Reģ. Nr. 50103720111
SIA “Labochema Latvija” Reģ. Nr. 40003925979
SIA “Sentios” Reģ. Nr. 40103868193
SIA “YEInternational” Reģ. Nr. 40003187810
SIA “Saint-Tech” Reģ. Nr. 40103232449
A/S “Capital” Reģ. Nr. 40003088497
1.daļu “Laboratorijas materiāli” SIA “Saint-Tech” 
2.daļu “Prototipu komponentes 1” SIA “Optek” 
3.daļu “Prototipu komponentes 2” SIA “YEInternational”
4.daļu “Prototipu komponentes - Stacionārais laboratorijas datora komplekts  paralēlo aprēķinu veikšanai un signālu vadībai” A/S “Capital”
5.daļu “Prototipu optiskās un optomehāniskās komponentes, to palīgmateriāli un palīgierīces” SIA “Optek”
25.01.2019. 12 mēneši Skatīt pievienoto Noslēguma ziņojumu

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: skatīt nolikumā

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa 

Līgums 3. daļa 

Līgums 4. daļa 

Līgums 5. daļa