Iepirkums LU CFI 2018/25/ERAF

ODMR iekārtas uzlabojumi

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "ODMR iekārtas uzlabojumi", id.Nr. LU CFI 2018/25/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

ODMR iekārtas uzlabojumi , atbilstoši Iepirkuma nolikumā  un tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām:

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Jonizējošā starojuma avots; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Vakuuma iekārtas un materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Mikroviļņu materiāli;

 

Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Laboratorijas elektroniskās iekārtas;

 

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Fotoelastiskais modulators ar kontrolieri;

 

Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Šķidrā slāpekļa djuārs;

 

Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Fotoelektronu pavairotājs ar aprīkojumu;

 

Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa - Kriogēnie djuāri un to aprīkojums.

 

CPV kods:  31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli.

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 04.07.2018. līdz 06.08.2017. plkst.11:00

SIA “AGA” Reģ. Nr. 40003068518

SIA “Optek” Reģ. Nr. 50103720111

“Sophimedia” LCC Reģ. Nr.302822435

“Inospectra” LCC Reģ. Nr.302817477

1.daļa bez rezultāta

2.daļa bez rezultāta

3.daļa “Inospectra” LCC

4.daļu “Inospectra” LCC

5.daļu “Inospectra” LCC

6.daļu “Inospectra” LCC

7.daļu SIA “Optek”

8.daļu SIA “AGA”

31.08.2018. 3 mēneši Skatīt pievienoto Noslēguma ziņojumu

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Andris Fedotovs (tehniskās specifikācija), e-pasts: andris.fedotovs@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26363911

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: 

Ieva Lācenberga-Rocēna, ievalr@cfi.lu.lv 

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija 

Precizēta tehniskā specifikācija  (Lūdzam ņemt vērā, ka konstatēta tehniskās specifikācijas 8.5.punktā norādītā augstuma parametrā pārrakstīšanās kļūda, kas 18.07.2018. precizēta.)

Noslēguma ziņojums