Iepirkums LU CFI 2018/24/ERAF

LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana", id.Nr. LU CFI 2018/24/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 45453000-7 (Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts). 

 

413000 31.05.2018. 06.07.2018. plkst.11:00

"FF" SIA

"TORENSBERG" SIA

"Wood Constractions" SIA

"Wood Constractions" SIA 03.08.2018. 178 kalendārās dienas 535206.32 EUR

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Jānis Kļaviņš (tehniskā specifikācija) janis.klavins@cfi.lu.lv

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Būvprojekta dokumentācija (Saite uz mākoni ar dokumentiem zip faila formātā)

Pasūtījāja atbildes uz piegātādātju jautājumiem 06.06.2018. 

Izmainas buvapjomu tame 06062018 BA2 1 

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem 19.06.2018. 

Iepirkuma nolikums un pielikumi (grozījumi 21.06.2018.) 

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem (saņemti 26.06.2018. un 28.06.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

Līgums ar grozījumiem 

Līgums ar grozījumiem (04.04.2019.)