Iepirkums LU CFI 2018/22/ERAF

Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/22/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām:

  

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Ķimikālijas I; 

  

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Metālu materiāli;

  

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas piederumi;

  

Iepirkuma priekšmeta 4.(ceturtā) daļa – Detaļas mācību elektrolīzerim un kurināmā elementam;

  

Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – PEM elektrolīzera sastāvdaļas;

  

Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Ķimikālijas II;

  

Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Prototipu komponentes.

  

CPV kods: 24300000-7 - Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas; 14000000-1 - Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija; 14523400-7 – Platīns; 14715000-6 – Varš; 14724000-2 – Titāns; 38437000-7 -  Laboratorijas pipetes un piederumi; 33735000-1 – Aizsargbrilles; 33000000-0 - Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces; 18000000-9 - Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri; 31122100-8 - Kurināmā elementi; 39162200-7 - Mācību līdzekļi un ierīces; 38000000-5 -  Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles); 33696500-0 - Laboratorijas reaģenti; 24954000-6  - Aktivētā ogle; 31660000-0 - Ogles elektrodi; 14523400-7 – Platīns; 14715000-6 – Varš; 14794000-3 – Palādijs; 31000000-6 - Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums; 31700000-3 - Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli; 31600000-2 -  Elektriskās iekārtas un aparāti; 31300000-9 -  Izolēti vadi un kabeļi; 31200000-8  - Elektrības sadales un kontroles ierīces.

 

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 25.05.2018. līdz 06.06.2017. plkst.11:00

SIA “Mediq Latvija”

Reģ. Nr. 440103295181

SIA “Saint-Tech”

Reģ. Nr. 40103232449

SIA “Labochema Latvija”

Reģ. Nr. 40003925979

SIA “Biotecha Latvia”

Reģ. Nr. 40103648320

SIA “Relakem”

Reģ. Nr. 40003275600

SIA “OMNILAB Baltic”

Reģ. Nr. 40103299003

SIA “Armgate”

Reģ. Nr. 50003208531

1.daļa SIA “Relakem”

2.daļa SIA “Biotecha Latvia”

3.daļa SIA “Saint-Tech”

4.daļa SIA “Armgate”

5.daļa bez rezultāta

6.daļa SIA “Relakem”

7.daļa bez rezultāta

05.07.2018. 12 mēneši Skatīt pievienoto Noslēguma ziņojumu

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Kaspars Pudžs (tehniskā specifikācija) kaspars@cfi.lu.lv; tālrunis +371 67260787

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1 daļa Relakem 

Līgums 2 daļa Biotehna Latvija 

Līgums 3 daļa Saint_tech 

Līgums 4 daļa Armgate 

Līgums 6 daļa Relakem