Fomins Sergejs – LU CFI leading researcher

Karitāns Varis – LU CFI leading researcher

Ozoliņš Māris – LU CFI leading researcher, professor