Piegādes iepirkums ID Nr.: LUCFI 2016/15

Piegādes iepirkums ID Nr.: LUCFI 2016/15

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iepirkuma priekšmets-Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI vajadzībām, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām

Iepirkuma priekšmeta 1 (pirmā) daļa- Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām

Iepirkuma priekšmeta 2 (otrā) daļa- TEM un Optikas aprīkojuma/ inventāra piegāde

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000-4 Ķīmiskie produkti.

Papildus CPV Kods: 38000000-5; Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).; 33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.; 18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri.

Iepirkuma nolikums

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

23.11.2016.

līdz 05.12.2016. plkst.
10:00

   

24.11.2016.

Iepirkums pārtraukts

 

 

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv

 

Lēmums: Iepirkums pārtraukts (24.11.2016.Lēmums)