LUCFI 2015/6

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/6    
Svarīgi: Visiem piedāvātajiem gāzu baloniem ir jābūt savietojamiem (jābūt atbilstošai izejas vītnei) ar pasūtītāja rīcībā esošajiem gāzu balonu reduktoriem, kuru ieejas vītnes atbilst DIN 477 standartam.  Netiek paredzēta pāreju izmantošana.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Gāzu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši.
CPV kods: 24100000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4000 eiro, bet mazāka par 42000 eiro

20.02. 2015.

03.03.
2015.
10:00

 4

 

SIA “AGA”, reģ.Nr.40003 068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

 03.03.
2015.

24 mēneši

 

7 173,50

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                                          Noslēgtais līgums:  

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Airok”, reģ.Nr. LV41503036477, „Zvaigznāji”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

15 716,90

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Woikoski”,
reģ.Nr. LV40103424918,
Acones 16b, Ulbroka, Stopiņu novads, Rīgas raj., LV-2130

10 783,42

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.

3

SIA „Elme Messer L”, reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

10 980,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.