LUCFI 2015/24/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/24/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.daļas 4.punktam (82 panta iepirkumā nebija iesniegti piedāvājumi).

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Bora savienojumu piegāde (82 panta iepirkumā LU CFI 2015/19/ERAF „Bora savienojumu piegāde” netika iesniegts neviens piedāvājums un iepirkums LU CFI 2015/24/ERAF ir atkārtots šīs iepirkums ar negrozītu specifikāciju un līguma nosacījumiem).

CPV kods: 24300000-7.

Ap 1000 eiro šim pirkumam

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

26.05. 2015.

1 mēnesis

1 110,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                   Noslēgtais līgums: