LUCFI 2015/21/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/21/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 5.panta 8.punktā minētajam izņēmumam (iegādājamie materiāli ir nepieciešami pētniecības procesa norisei un to iegāde iepriekš nebija paredzama un plānojama), veicot cenu salīdzināšanu.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas izsūtīšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Gāzu un reduktora piegāde.
Līguma termiņš 4 nedēļas.
CPV kods: 24100000-5.

Ap 800 eiro šim pirkumam

12.05. 2015.

14.05.
2015.
12:00

3

SIA “AGA”, reģ.Nr.LV40003068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

14.05. 2015.

4 nedēļas

765,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                           Noslēgtais līgums:                            

Tehniskā specifikācija

 

Balonu tilpums 10L, sākuma spiediens 200bar

 

N. p.k.

Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)

Daudzums

1

Gāzu maisījums N2 un O2
Komponenšu tīrība 5.0
Maisījuma izgatavošanas precizitāte 5% , relatīvie
Analīžu sertifikāts; Analīzes precizitāte +/-2%

X

1.1

N2 98% O2 2% Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10

1

1.2

N2 95% O2 5% Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10

1

1.3

N2 90% O2 10% Balona izejas vītne: DIN477 Nr.10

1

1.4

N2 50% O2 50% Balona izejas vītne: DIN477 Nr.6

1

2

CO gāze, tīrība 99%

1

3

CO balonam atbilstošs reduktors. Izejas spiediens: 0-10 bar. Aprīkots ar manometriem ieejas un izejas spiediena mērīšanai. Izejas savienojums ar ārējo vītni R3/8" un pāreju uz mīksto cauruli.

1

4

Balonu piegāde

1 komplekts

5

Balonu noma, 5 baloni 60 dienas

1 komplekts

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Gaschema”, reģ.Nr. LV44603001515, “Šķieneri”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

1 300,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Woikoski”,
reģ.Nr. LV40103424918,
Acones 16b, Ulbroka, Stopiņu novads, Rīgas raj., LV-2130

856,50
bet pārrēķinot piedāvājumu uz 200bar, cena ir 1277,33

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.