LUCFI 2015/2

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/2
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas
ievietošanas
datums

Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma
pieņemšanas
datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Czerny-Turner shēmas difrakcijas režģu spektrometrs.

Paredzamais līguma termiņš: 3 mēneši.

CPV kods: 38400000-9.

Starp 4 000 EUR  un
41 999.99 EUR

09.02.
2015.

20.02.
2015.
10:00

 1

UAB „Altechna”
Reģ.Nr.: 123542064,
Mokslininku g. 6A, LT-08412, Viļņa, Lietuva

04.03.2015.

3 mēneši

 12 500,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                           Noslēgtais līgums: