LUCFI 2015/1

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/1                       18.02.2015. iepirkuma 1.daļa tika pārtraukta. Pēc specifikāciju precizēšanas (orientējoši 20.02.2015.) tiks izsludināts jauns iepirkums par šo daļu.
                                                                                                Par pārējām daļām iepirkums notiek.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Gāzu un reduktoru piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Gāzes (1);
2.daļa: Gāzes (2);
3.daļa: Reduktori.
Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši.
CPV kods: 24100000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4000 eiro, bet mazāka par 42000 eiro

09.02. 2015.

20.02.
2015.
10:00

1.daļa pārtraukta 18.02.2015. un netiek vērtēta;
2.daļa – 1;
3.daļa – 3

2.daļa: SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
3.daļa: SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

 24.02.2015.

24 mēneši

2.daļa
6 400,00;

3.daļa
562,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                                       Noslēgtie līgumi:  2.daļa:         3.daļa:     

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Woikoski”,
reģ.Nr. LV40103424918,
Acones 16b, Ulbroka, Stopiņu novads,
Rīgas raj., LV-2130

3

672,40

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Gaschema”,
reģ.Nr. LV44603001515,
“Šķieneri”, Stradu pagasts
Gulbenes novads, LV-4417

3

462,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.