LUCFI 2013/36/ERAF

LU CFI 2013/36/ERAF - Pārtraukts. Šī iepirkuma vietā ir izsludināts iepirkums LUCFI 2013/38/ERAF.

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0275/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124 „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Gaismas avotu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 2 daļās:
1.daļa: Koherenta starojuma avotu piegāde;
2.daļa: He-Cd izlādes caurules lāzeram IK5751I-G piegāde.
Līguma izpildes laiks: līdz 16.12.2013.
CPV kods: 38636100-3

No 3 000,00 līdz 19 999,99

11.11. 2013.

25.11.
2013.
10:00

Iepirkums tika pārtraukts, jo mainījās līguma termiņš

 

13.11.2013.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma pilns teksts: