LU CFI 2013/11/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2013/11/ ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts vairāku ERAF līdzfinansētu projektu ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.
Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr.5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Ķimikāliju un laboratorijas materiālu piegāde. Iepirkums ir sadalīts 6 daļās:
1.daļa: Ķimikālijas ERAF projekta „Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem” vajadzībām;
2.daļa: Ķimikālijas ERAF projekta „Inovatīvi stiklu pārklājumi” vajadzībām;
3.daļa: Ķimikālijas un laboratorijas materiāli dažādu projektu vajadzībām;
4.daļa: Šķīdinātāji ERAF projekta „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” vajadzībām;
5.daļa: Laboratorijas materiāli ERAF projekta „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” vajadzībām;
6.daļa: Ķimikālijas ERAF projekta „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” vajadzībām.
CPV kods: 24000000-4.

08.04. 2013.

23.05. 2013.
10:00

1

4

SIA „Fanex”, Kr.Barona 8-6, Rīga, LV-1050.

06.06. 2013.

1 mēnesis

417,00

2

4

SIA "Labochema Latvija", Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006

06.06. 2013.

1 mēnesis

183,85

3

6

SIA "Labochema Latvija", Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006

06.06. 2013.

20.12. 2013.

261,75

4

5

 

SIA „Enola”, K.Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013

18.06. 2013.

20.12. 2013.

329,90

5

4

SIA „BaltaLab”, Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084

06.06. 2013.

1 mēnesis

1 084,15

6

3

SIA "Labochema Latvija", Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006

06.06. 2013.

1 mēnesis

1 439,78

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                  

Konkursa nolikums:             Līgums par 6.daļu: