LUCFI 2017/14/ERAF

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/14/ERAF Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Jānis Kļaviņš, +371 29404742, janis.klavins@cfi.lu.lv

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

„Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai””

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi)

Iepirkuma nolikums 

Līgums 

Noslēguma ziņojums 

 līdz 20000 EUR

27.07.2017

līdz 08.08.2017. plkst. 11:00

2: AS “Inspecta Latva” un SIA “Arhitektu birojs ARTEKS” AS “Inspecta Latva”24.08.2017.Skatīt līgumā. EUR 19'999