2022. gada 11. maijā plkst. 15.00 tiešsaistē Zoom platformā un klātienē - Rīgā, Ķengaraga ielā 8, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 2.stāva konferenču zālē, notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) fizikā un astronomijā iegūšanai, aizstāvēs INGA PUDŽA.

Temats: “Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”.  

Darba vadītājs: Dr. Phys. Aleksejs Kuzmins

Recenzenti: 

  • Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, LU Cietvielu fizikas institūts, Latvija 
  • Dr. Wolfgang A. Caliebe, Vācijas elektronu sinhrotrons, Vācija 
  • Prof. Anatoly Frenkel, , Stonibrukas universitāte, ASV 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, sākot ar 25.04.2022.

Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz agnese.ozolina@lu.lv līdz 6. maijam.